სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური საწარმოს ლოგო

სოციალური საწარმო „თერნალი +“ -  დაფუძნდა 2011 წელს.

სოციალური საწარმოს მიზანი: 

იმერეთის რეგიონში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების, შშმ პირების და მოსახლეობის შეჭირვებული ნაწილის დასაქმება;

- ქართული ჩაის, როგორც ეროვნული პროდუქციის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა;

საწარმოს პროდუქცია: ჩაის გადამამუშავებელი სოციალური საწარმო აწარმოებს 4 სახეობის პროდუქტს, საფირმო სახელწოდებით "სამეფო"

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

საკონტაქტო პირი: ალუ გამახარია

ტელ: 599 55-20-64   

ელექტრონული ფოსტა: ternali.socialenterprise@gmail.com

საწარმოს მისამართი: ქალაქი ქუთაისი. გუგუნავას ქუჩა #1

პროდუქციის ჩამონათვალი

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი