სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური საწარმო: ეთიკკაპიტალი

”ეთიკკაპიტალი”, რეგისტრირებული საკრედიტო კავშირი - კოოპერატივი დაფუძნდა 2010 წელს.

სოციალური საწარმო გასცემს სესხებს მხოლოდ გრძელვადიან სარგებელზე ორიენტირებულ პროექტებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ მდგრად განვითარებას; იღებს ანაბრებს, რომლებსაც სარგებელი ერიცხებათ და ხელს უწყობს შემდეგი სფეროების განვითარებას:

  • ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობა;
  • ეკოლოგიური წარმოება, მდგრადი განვითარება;
  • სოციალური სფერო;
  • ალტერნატიული ენერგია;
  • განათლება და კულტურა;

საკრედიტო კავშირის საქმიანობა გამჭვირვალეა, ინფორმაცია მის მიერ მოზიიდული თანხებსა და დაფინანსებული პროექტების შესახებ ქვეყნდება მის საინფორმაციო გამოცემებსა და წლიურ ანგარიშებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

დიმიტრი ბაქრაძის ქუჩა 19, II სადარბაზო, II სართული

0179 თბილისი

ელ-ფოსტა: info@ethiccapital.eu

ტელ.: (+995) 32 2 30 43 69

ვებ-გვერდი: www.ethiccapital.eu

პროდუქციის ჩამონათვალი

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი