სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური საწარმო “ხის საწარმო „სხივი““ და-ფუძნდა 2016 წელს ,,სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოცი-აცია მშობელთა კავშირის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა ინტელექტის განმა-ვითარებელი ხის სათამაშოების დამზადება, ადგილობრივი წარმოების განვითარება, მოგების რეინვესტირება საწარმოში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  • საკონტაქტო პირი - მაია ასაკაშვილი
  • (+995) 599  51 33 97
  • asakashvili_maia@yahoo.com
  • Facebook.com ხის სახელოსნო სხივი

პროდუქციის ჩამონათვალი

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი