სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური საწარმო “ხელმისაწვდომი მუსთერაპია“ დაფუძნდა 2016 წელს ა(ა)იპ "მშობელთა ხიდის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა მუსთერაპიის, როგორც საჭირო ფსიქო-სოციალური სერვისის ხელმისაწვდო-მობის ზრდა შშმ პირებისა და სხვა დაინტერესებული ადამიანებისათვის.
მუსთერაპიის დამფუძნებლები არიან საქართველოში რეგისტრირებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის „მშობელთა ხიდის“ აქტიური წევრები, რომლებსაც შშმ პირებთან მუშაობის ათ წლიანი გამოცდილება აქვთ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  • საკონტაქტო პირი - თეონა ყაჭეიშვილი
  • (+995) 577 47 34 40
  • teonakacheishvili@yahoo.com
  • Facebook.com  მუსთერაპიული ცენტრი ღია სტუდია

პროდუქციის ჩამონათვალი

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი