სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური საწარმო „ხანდაზმულთა სახლი“ - დაფუძნდა 2011 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციის „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ინიციატივით.

სოციალური საწარმოს მიზანი:  უზრუნველყოს ოჯახური გარემო და ღირსეული სიბერე ხანდაზმულთათვის, რომელთა განთავსება ზრუნვის სხვა ალტერნატიულ ფორმაში (ბიოლოგიურ ოჯახში შენარჩუნება, შინ ზრუნვა, დღის ცენტრი) მოცემული დროისთვის შეუძლებელია.

საწარმოს მომსახურება: ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა საბაზისო საცხოვრებელი პირობებით და სოციალური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ. ოზურგეთი, ანასეული, მეცნიერების ქუჩა

ელ. ფოსტაypuozurgeti@yahoo.com

ვებ-გვერდი: http://apk.ge/

მობ.: 557 60-21-83

საკონტაქტოპირი: მარინა თოფურია.

 

 

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი