სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური მეწარმოების ცენტრს აქვს შემუშავებული ტრენინგ-პაკეტი საქართველოში მოღვაწე სოციალური მეწარმებისთვის. ტრენინგ-პაკეტი მოიცავს განსხვავებული შინაარსის ოთხ ტრენინგს:

  • ტრენინგი სოციალურ მეწარმეობაში – ბიზნეს გეგმა – ხანგრძლივობა 4 დღე. ტრენინგი მიმოიხილავს საწარმოს ორგანიზაციულ, მარკეტინგულ, ფინანსურ და საგადასახადო საკითხებს. თითოეულ თეორიულ საკითხს ამყარებს პრაქტიკული სავარჯიშო. ტრენინგის მსვლელობის დროს მონაწილეები სიმულაციური ორგანიზაციის მაგალითზე აგებენ ბიზნეს გეგმას, რაც ძალიან აცოცხლებს და საინტერესოს ხდის პროცესს.
  • ტრენინგი სოციალურ მეწარმეობაში – შეფასება – ხანგრძლივობა 3 დღე. ტრენინგის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს რათა მათ მოახდინოთ თავიანთი ორგანიზაციების საქმიანობის სოციალური გავლენის შეფასება.
  • ტრენინგი სოციალურ მეწარმეობაში – საზოგადოებრივი ორგანიზაცია – სოციალური საწარმო – ხანგრძლივობა 2 დღე. ტრენინგი მიმოიხილავს ორგანიზაციაში სოციალური საწარმოს განვითარების ნაბიჯებს.
  • ტრენინგი სოციალურ მეწარმეობაში – შესავალი ნაწილი – ხანგრძლივობა 1 დღე. ტრენინგი გაცნობითი ხასიათისაა. განხილულია სოციალური საწარმოს არსი და ფორმები, მისი როლი საზოგადოებრივ სექტროში

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი