სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური მეწარმოების ცენტრს გააჩნია კონსულტაციების ფართო პაკეტი დამწყები სოციალური საწარმოებისათვის. კონსულტაცია გულისხმობს, კონსულტაციების გაწევას, როგორც ბიზნესის დაგეგმვის პროცესში, ასევე მისი განხორციელების დროს.

ცენტრი გასცემს კონსულტაციებს: საწარმოს ეკონომიკურ, ფინანსურ, მარკეტინგულ, ორგანიზაციულ, მენეჯმენტურ, საკანონმდებლო საკითხებზე. ასევე ცენტრი გასცემს კონსულტაციებს სოციალური საწარმოს შეფასების კომპონენტზე.

 

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი