სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სამცხე ჯავახეთის “დემოკრატ ქალთა საზოგადოების” სოციალური საწარმო

ორგანიზაციამ 2011 წელს ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დასაქმებისა და მათი ეკონომიური გაძლიერების მიზნით ჩამოაყალიბა სამკერვალო საამქრო.საწარმომ საქმიანობის დაწყებიდან სამი თვის თავზე უკვე დაიწყო საკუთარი ნაწარმის რეალიზაცია. სოციალური საწარმოში  ამჟამად დასაქმებულია ექვსი ძალადობის მსხვერპლი ქალი, წლის ბოლომდე დასაქმებულთა რიცხვის თხუთმეტამდე გაზრდაა დაგეგმილი.

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი