სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

ტრეინინგი სოციალური მეწარმეებისათვის

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი და Czech Fundraising Center-ი იწვევენ დევნილთა საკითხებზე მომუშავე არასამათავრობო ორგანიზაციებს 4-დღიან ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად.ტრეინინგი ემსახურება სოციალური მეწარმეობის, როგორც დევნილების დასაქმებისა და სოციალური ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის ქმედითი ინსტრუმენტის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას საქართველოში.
 
განცხადება და სააპლიკაციო კითხვარი

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი