სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

შემაჯამებელი ღონისძიება

2010 წლის 15 დეკემბერს გაიმართება ღონისძიება: ერთად ვიზრუნოთ მოამავალზე, სოციალური საწარმო – განვითარების ახალი შესაძლებლობა.
 
ღონისძიება ეძღვნება საქართველოში სოციალური მიზნების განხორციელების ახალი გზებისა და სოციალურ სფეროში მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციების საქმიანობის ახლებურად ორგანიზების პოპულარიზაციის საკითხებს.
 
ღონისძიების ორგანიზატორები არიან: ბრიტანეთის საბჭო, ევრაზიის ფონდი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 
ასევე ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება ხსენებული ორგანიზაციების მიერ სოციალური მეწარმოების კუთხით გაწეული ერთი წლის მუშაობის შედეგები.

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი