სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

ტრენინგი სათემო ორგანიზაციებისათვის

მიმდინარე წლის 2-3 დეკემბერს თბილისში საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინიციატივით გამიართა ორ დღიანი ტრენინგი სოციალური მეწარმოების საკითხებზე რეგიონული სათემო ორგანიზაციებისათვის.

ტრენინგის მიზანი იყო დამსწრე საზოგადოებისათვის სოციალური მეწარმეობის არსის, მისი როლებისა და ფორმების გაცნობა. აგრეთვე განხილული იყო საზოგადოებრივ ორგანიზაციაში სოციალური მეწარმოების განვითარების ნაბიჯები.

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი