სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

ტრენინგი "ბიზნეს გეგმის შემუშავება სოციალური საწარმოებისთვის"

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის თანამშრომლების მიერ ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "ბიზნეს გეგმის შემუშავება სოციალური საწარმოებისთვის". ტრენინგი დაიწყო 31 მარტს და დასრულდა 3 აპრილს. ოთხი დღის განმავლობაში ტრენინგის 18 მონაწილეს საშუალება ჰქონდა მიეღო ცოდნა სოციალური მეწარმეობის არსის და სოციალური საწარმოს ბიზნეს გეგმის შემუშავების თითოეული ნაწილის შესახებ.

იხილეთ ფოტოგალერეა.

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი