სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

იდეების კონკურსი სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის

სოციალური მეწარმეობა - ბიზნესი სოციალური მისიით - საქართველოში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. სოციალური მეწარმეები ინოვაციური მიდგომებით და ბიზნეს სტრატეგიებით აგვარებენ საზოგადოების წინაშე არსებულ სოციალურ და გარემოსდაცვით გამოწვევებს.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი და არბაითერ სამარიტერ ბუნდი საქართველო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრისტალთან“ პარტნიორობით აცხადებს „იდეების კონკურსს“ სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის.

საგრანტო კონკურსის მიზანია: საქართველოში სხვადასხვა სოციალური მისიის მქონე წარმატებული სოციალური საწარმოების დაფუძნება და ამ გზით სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა.

კონკურსი ცხადდება ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის „სოციალური  მეწარმეობა - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში.

სოციალური მისიის მქონე, ინოვაციური ბიზნეს იდეის ავტორებს  საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ 2 ეტაპიან საგრანტო კონკურსში და საკუთარი იდეა აქციონ რეალობად.

I ეტაპი - იდეების კონკურსი

იდეების კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

  • საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს;
  • საინიციატივო ჯგუფებს
  • კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სოციალური საწარმოს იდეის ინიციატორი და განმახორციელებელი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან საინიციატივო ჯგუფის სულ  მცირე 2 წევრისაგან შემდგარი გუნდი, რომელთა ასაკი აღემატება 18 წელს.

საგრანტო დაფინანსების მოპოვება შესაძლებელია როგორც პროდუქტის/სერვისის მწარმოებელი სოციალური საწარმოს აგრეთვე სოციალური სერვისის მიმწოდებელი სოციალური საწარმოს დასაფუძნებლად.

კონკურსანტებმა თანდართულ სააპლიკაციო ფორმაში უნდა დაასაბუთონ წარმოდგენილი იდეის ინოვაციურობა, სიცოცხლისუნარიანობა და შესაბამისობა საგრანტო კონკურსის პირობებთან.

განაცხადებისშემოტანისსაბოლოო ვადაა: 2016 წლის 16ივნისი, 18:00 სთ

განაცხადების მიღების ვადის დასრულების შემდეგ, საგრანტო კომისიის მიერ განაცხადების პირველადი გადარჩევის საფუძველზე შერჩეულ კანდიდატებს მოვიწვევთ საკუთარი იდეის პრეზენტაციისთვის.

II ეტაპი - საგრანტო კონკურსი ეტაპზე გამარჯვებულებს შორის

„იდეების კონკურსის“ შედეგად შერჩეული კონკურსანტები  გაივლიან “სოციალური მეწარმეობის განვითარების ლაბორატორიის“  სპეციალურად მათთვის შემუშავებულ, ინტენსიური ტრენინგების კურსს, რომელიც დაეხმარებათ:

  • შეიძინონ სოციალური საწარმოს განვითარებისა და მართვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები;
  • „სოციალური მეწარმეობის განვითარების ლაბორატორიის“ ექსპერტთა გუნდის დახმარებით განავითარონ საკუთარი ბიზნეს გეგმები;
  • მოიპოვონ საგრანტო დაფინანსება.

ტრენინგ კურსის დასრულების შემდეგ, საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის კონკურსანტები წარმოადგენენ სოციალური საწარმოს სრულყოფილ ბიზნეს გეგმებს.

საგრანტო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დასაფინანსებლად შეირჩევა 4 ან 5 საუკეთესო ბიზნეს გეგმა.

საპროექტო  განაცხადების  წარმოდგენა  შესაძლებელია ელექტრონულად,  ელ-ფოსტის საშუალებით, მისამართზე:  apply@csrdg.ge

კონკურსის ეტაპზე, კონცეფციის განაცხადების მიღების პერიოდში, თბილისსა და ქუთაისშიჩატარდება სემინარები სოციალური მეწარმეობის არსის და სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული პრაქტიკების შესახებ.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის განაცხადების მიღების ვადის დასრულებამდე სატელეფონო/ონლაინ/პირადიკონსულტაციის დღეები იქნება:

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი თბილისი, დელისის 1 შესახვევი 5ა, ტელ: (+995 32) 2399019/18

სამშაბათი, ხუთშაბათი 15:00 -18:00 საათი, საკონტაქტო პირი: სალომე ხუციშვილი, გიგა ჩიტიშვილი

ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი ქუთაისი, გრიშაშვილის მე-4 შესახვევი, # 3, ტელ: (+995 431) 251330; მობ: 591641010; 599515153

საკონსულტაციო დღეები/საათები: კვირის სამუშაო დღეები (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) 10:00 -18:00 საათი, საკონტაქტო პირი: გიორგი ჭუმბურიძე, ანდრო აგაბაშვილი

დამატებითი ინფორმაციისთვის და სააპლიკაციო ფორმის ჩამოსატვირთად იხილეთ:

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი