სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

სოციალური კრედიტი სოციალურ საწარმოებს

კრისტალის სოციალური კრედიტი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი, დამწყებ და უკვე მოქმედ სოციალურ საწარმოებს სთავაზობს მათზე მორგებულ სოციალურ კრედიტს, რომელიც მხოლოდ სოციალური საწარმოებისთვის გაიცემა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "კრისტალი" ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის „სოციალური მეწარმეობა - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისათვის“, პარტნიორია, რომელსაც ახორციელებენ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი და არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი საქართველო.

სოციალური კრედიტი წარმოადგენს „კრისტალის“ სესხის პროდუქტს.

სოციალური კრედიტი გაიცემა სოციალური მეწარმეობის დასაწყებად ან საქმიანობის გასაფართოებლად.

სასესხო პროდუქტის ძირითადი მიზანია სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა, ბიზნეს უნარ-ჩვევების გაძლიერება და სოციალურ საწარმოთა ფინანსური თვითუზრუნველყოფის ამაღლება.

ძირითადი პირობები

  • სესხის მაქსიმალური თანხა: 5,000 ლარი
  • სესხის მაქსიმალური ვადა: 24 თვე
  • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 0-12%
  • სესხის ვალუტა: ლარი
  • სესხის გაცემის საკომისიო: 0%
  • სესხის უზრუნველყოფა: გირაოს გარეშე
  • სესხის გადახდა: შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი