სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

ტრენინგი “სოციალური საწარმო – სოციალური შედეგების შეფასება”

“საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის” პროექტის - “სოციალური მეწარმეობა – ახალი გამოწვევა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის” - ფარგლებში ჩატარდა ოთხდღიანი ტრენინგი – “სოციალური საწარმო – სოციალური შედეგების შეფასება”.

ტრენინგში მონაწილეობდა 15 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომლთაგან ზოგიერთი უკვე ეწევა სოციალურ მეწარმეობას, ხოლო ნაწილი დაინტერესებულია სოციალური საწარმოს განვითარებით.

ტრენინგის შედეგად მონაწილეებმა მიიღეს: თეორიულ და პრაქტიკულ ინფორმაცია სოციალური მეწარმეობის შესახებ, შეისწავლეს სოციალური საწარმოს დაგეგმვის სპეციფიკა და სირთულეები, რომელსაც აწყდებიან ორგანიზაციები სოციალურ და ეკონომიკურ მიზნებს შორის ბალანსის მისაღწევად, ასევე დაეუფლნენ სოციალური შედეგების დაგეგმვის და შეფასების ტექნიკებს.

იხილეთ ფოტოგალერეა

 

 

 

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი