სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

ცხადდება კონკურსი “ფინანსური მხარდაჭერა სოციალური საწარმოებისათვის”

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი არის საზოგადოებრივი, არამომგებიანი, არაპოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც 1995 წელს დაფუძნდა.
 
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 2009 წლიდან ახორციელებს საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარების მხარდაჭერის პროექტს. მისი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოში სოციალური მეწარმეობის, როგორც სოციალური ან გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი ეფექტიანი გზის, განვითარების ხელშეწყობა
 
ინიციატივა ხორციელდება გერმანული ფონდი EED-ის ფინანსური მხარდაჭერით.
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თანდართული ფაილები

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი