სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი
სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

კონკურსი სოციალური საწარმოებისათვის

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს სოციალური საწარმოებისათვის.კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ინოვაციური ბიზნეს მიდგომების განვითარებას, მათი სოციალური ან/და გარემოსდაცვითი მისიისა და მიზნების მხარდასაჭერად.
 
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ საზოგადოებრივ და სათემო ორგანიზაციებს, რომლებსაც გააჩნიათ სამეწარმეო საქმიანობის გამოცდილება ან აქვთ ნათელი წარმოდგენა და შესაძლებლობა ორგანიზაციაში განავითარონ შემოსავლის მომტანი საქმიანობები.
 
ვრცლად კონკურსის პირობები
 
სააპლიკაციო ფორმა

სიახლეები

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი