სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი სოციალური მეწარმეობის ცენტრი

ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოების მიერ წარმოებული პროდუქციის ნიმუშები.

პროდუქციის ჩამონათვალი

Hello Cafe სოციალური კაფე

Hello Cafe
სოციალური კაფე
საკვები პროდუქტი

Hello Cafe სოციალური კაფე

Hello Cafe
სოციალური კაფე
საკვები პროდუქტი

Hello Cafe სოციალური კაფე

Hello Cafe
სოციალური კაფე
საკვები პროდუქტი

Levan Merkvilishvili

© 2014 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი